next
1 2 3 4 5
previous
ฉลองครบรอบ 40 ปีโรงเรียนทิวไผ่งาม รับสิทธิพิเศษ สำหรับน้กเรียนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-4338253 02-8831161 02-4246225 ต่อ 107....... โรงเรียนทิวไผ่งาม มีความภูมิใจที่ประกาศว่า เราได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 โรงเรียน ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมในเครือข่าย SEAMEO โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนตัวแทนในประเทศไทย ในโครงการนี้...ปฏิทินกิจกรรมนักเรียนชั้น ม.6 และ Grade 12 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซ้อมพิธีรับวุฒิบัตร ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอุษา ณรงค์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 วันรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าค่ายสัมพันธ์ ณ Woodland จ.นครปฐม ... กำหนดการงานไผ่ผลัดใบ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
Thew Robot and Stem
ชิงโล่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนสวัสดีวิทยา จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...(อ่านต่อคลิก)
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพสิษฐ์ ชิงสกล (น้องโชกุน) นักเรียนระดับชั้นเกรด 6 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนทิวไผ่งาม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ...(อ่านต่อคลิก)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามที่ได้รับรางวัลโรบอทจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ...(อ่านต่อคลิก)
ข่าวสารรั้วทิว
วันอังคาร 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนทิวไผ่งามได้จัดให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำปีขึ้น ณ โรงยิมเนเซียม ...(อ่านต่อคลิก)
เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้จัดให้มีค่ายทิวสัมพันธ์ของนักเรียนหลักสูตร English Program ตั้งแต่ระดับชั้นเกรด 6 – 12 ณ วู้ดแลนด์ เมืองไม้ ...(อ่านต่อคลิก)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนหลักสูตร English Program เกรด 10 และ เกรด 11 ที่ได้รางวัลด้านการทำสื่อโฆษณา พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากการเข้าร่วมโครงการทักษะการเรียนรู้การดำเนินธุรกิจผ่านหลักสูตร Company Program จัดขึ้นโดยมูลนิธิ Junior Achievement Thailand ...(อ่านต่อคลิก)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้นำนักเรียนเข้าร่วม ...(อ่านต่อคลิก)
Thewphaingarm School, Mini English and English Program, organized a field trip annual year 2016 at Phetchaburi Province and Nakhon Nayok Province on November 22nd, 2016. It is important to prepare our students by ...(Click)
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมานั้น เป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากสำหรับพวกเราคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งาม พวกเราซาบซึ้งใจกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแคนาดาอย่างมาก ที่คอยดูแล ...(อ่านต่อคลิก)
ปฏิทินกิจกรรม
18 - 20 ม.ค. 2560 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4 - ป.6 และ G.4 - G.6
20 - 22 ม.ค. 2560 เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 - ม.3 และ G.7 - G.9
23 - 24 ม.ค. 2560 การประกวด Thew Speech Contest รอบรองชนะเลิศ
25 ม.ค. 2560 ทำบุญประจำปี
27 ม.ค. 2560 The Day of Discovery
30 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560 ม.6 และ G.12 สอบปลายภาค
จากแรงบันดาลใจที่ได้เห็นคุณพ่อเล่นเครื่องดนตรีแปลกๆ ทำให้ เกล้า นางสาวศุภิสรา จิรประยุกต์เลิศ เริ่มต้นเล่นอิเลคโทน จากการฝึกฝน และกำลังใจจากครอบครัว ทำให้วันนี้น้องเกล้าได้เป็นเจ้าของรางวัล ความสามารถทั้งด้านการเรียนและด้าน ดนตรี มากมาย
ประวัติส่วนตัว
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2510
- จบการศึกษา ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลับราชภัฏมหาสารคาม
- ปัจจุบัน เป็นครูผู้สอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษา
“... โรงเรียนทิวไผ่งามเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผม ผมได้เรียนที่นี่ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รักและผูกพันกับเพื่อนๆ และคุณครูเสมอมา ขอบคุณโรงเรียนทิวไผ่งามที่ช่วยหล่อหลอมผมให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ...”
“....ผมไม่ผิดหวังเลยที่เลือกโรงเรียนทิวไผ่งามให้เป็นบ้านหลังที่สองของลูกๆของผม เพราะโรงเรียนทิวไผ่งามไม่ได้ให้เฉพาะวิชาความรู้ หรือการศึกษาเท่านั้น แต่โรงเรียนทิวไผ่งามให้ทุกอย่าง ทั้งทักษะการใช้ชีวิต การค้นหาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความเป็นผู้นำ...”