Robotics Exchange Program
31 มีนาคม 2560

เนื่องด้วยโรงเรียนทิวไผ่งามได้จัดให้มีโครงการทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ Robotics Exchange Program ณ มลรัฐควิเบก เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – วันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านมา 


ทางคณะเดินทางเล่าว่า ตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ในมอนทรีออลนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับพวกเรา ครูและนักเรียนโรงเรียนทิวไผ่งามซาบซึ้งใจกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแคนาเดียนเป็นอย่างมาก ที่คอยดูแลช่วยเหลือและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเรา ตลอดเวลาที่เราได้ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน Lakeside Academy และโรงเรียนMaple Grove ทุกคนเปรียบเสมือนเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่คอยให้ความรู้และให้พวกเราได้มีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมของชาวแคนาเดียน เราทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ ใช้ชีวิตและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในต่างแดนที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน และทั้งสองโรงเรียนก็ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนด้วยความอบอุ่น นักเรียนเราได้ร่วมกิจกรรม การเรียนการสอน และทัศนศึกษานอกสถานที่อย่างมีความสุข ทุกคนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกัน และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น รวมไปถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง และได้ฝึกฝนความมีระเบียบวินัยตามวิถีของชาวแคนาเดียน

ในนามของโรงเรียนทิวไผ่งาม ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนโรงเรียน Lakeside Academy และโรงเรียน Maple Grove ทุกท่านที่ให้การต้อนรับครูและนักเรียนเราด้วยมิตรไมตรีจิต ขอขอบคุณครอบครัวอุปถัมภ์ทุกครอบครัวที่ดูแลนักเรียนของเราประดุจดั่งเป็นลูกของท่านจริง ๆ และในโอกาสนี้โรงเรียนทิวไผ่งามขอกล่าวแสดงความยินดีกับชาวแคนาเดียนล่วงหน้า กับการเฉลิมฉลองการก่อตั้งประเทศแคนาดาครบรอบ 150 ปีที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้