International Trade Challenge 2017
5 เมษายน 2560

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านมา นักเรียนหลักสูตร English Program ระดับชั้นเกรด 10-12ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิจูเนียร์อะชีพเมนท์ประเทศไทย ในรายการ International Trade Challenge ณ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) บรรยากาศภายในงานเริ่มด้วยการกล่าวเปิดงานโดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


รูปแบบของงานจะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ รวมไปถึงการสร้างความคิดใหม่ ๆ ที่จะผลิตสินค้าเพื่อที่จะไปตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ นำไปสู่ซึ่งการแข่งขัน โดยจะทำการแข่งขันเป็นคู่ และในปีนี้นักเรียนมีเวลาในการคิดเพื่อที่จะส่งแผนการตลาดเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งสำหรับหัวข้อการแข่งขันคือ การทำการตลาดที่เกี่ยวกับสินค้าหรือการบริการด้านสุขภาพ และตลาดเป้าหมายของปีนี้คือประเทศอินโดนิเซีย สำหรับทางโรงเรียนก็ขอเอาใจช่วยนักเรียนของเราให้ผ่านเข้ารอบไปถึงรอบสุดท้ายนะครับ